K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona Podmiotowa PARPA
Strona Podmiotowa PARPA
BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony konkursu:

Ogłoszenie o konkursie z dnia 20 marca 2020 r. na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem subs


  » Wersja z dnia: 29.04.2020
  Powód wprowadzenia zmian: WYNIKI KONKURSÓW OGŁOSZONYCH W DNIU 20 MARCA 2020 R. NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ZDROWIA PUBLICZNEGO OKREŚLONYCH W NARODOWYM PROGRAMIE ZDROWIA NA LATA 2016-2020 W RAMACH CELU OPERACYJNEGO NR 2 PROFILAKTYKA I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UŻYWANIEM SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH, UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI I INNYMI ZACHOWANIAMI RYZYKOWNYMI

  » Wersja z dnia: 26.03.2020
  Powód wprowadzenia zmian: Lista wniosków spełniających kryteria formalne oraz niespełniających kryteriów formalnych

  » Wersja z dnia: 20.03.2020
  Powód wprowadzenia zmian: Komunikat o zmianie załącznika i terminu

Strona Podmiotowa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych