K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona Podmiotowa PARPA
Strona Podmiotowa PARPA
BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony przetargu:

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU NA UZYSKANIE ZE ŚRODKÓW PARPA FINANSOWANIA KOSZTÓW SUPERWIZJI REALIZOWANEJ W 2021 R. I KONTYNUOWANEJ W 2022 R. W RAMACH SZKOLENIA W DZIEDZINIE UZALEŻNIEŃ


Strona Podmiotowa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych