K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
Strona Podmiotowa PARPA
Strona Podmiotowa PARPA
BIP.gov.pl

Wersje archiwalne strony konkursu:

Ogłoszenie o konkursie ofert z dnia 28 grudnia 2018 r. z terminem naboru ofert 21 stycznia 2019 r., godz. 16:00


Strona Podmiotowa Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych